Tag Archive for brein

Feb 1, 2012: This is the Central Scrutinizer

…it is my responsibility to enforce all the laws that haven’t been passed yet.

It is also my responsibility to alert each and every one of you to the potential consequences of various ordinary everyday activities you might be performing which could eventually lead to The Death Penalty (or affect your parents’ credit rating).

Our criminal institutions are full of little creeps like you who do wrong things… and many of them were driven to these crimes by a horrible force called MUSIC!

Our studies have shown that this horrible force is so dangerous to society at large that laws are being drawn up at this very moment to stop it forever!

Cruel and inhuman punishments are being carefully described in tiny paragraphs so they won’t conflict with the Constitution.

 

Lifted from Joe’s Garage by Frank Zappa (1979)

Message from XS4All informing their users their internet has been censored by private lobbying group BREIN.

Is het nou eens afgelopen met die onzinverhalen?

Downloaden is géén diefstal.


In De Pers van 12 oktober spreekt Jan-Hein Strop zich uit voor een downloadverbod. Hij doet dit aan de hand van het weerleggen van zes stellingen. Door het kritiekloos overnemen van onzin-argumenten van de auteursrechtenlobby, bewijst de auteur het copyrightdebat allerminst een dienst. Op alle zes de punten die De Pers zegt te ontzenuwen slaat Strop de plank mis. Hij bevestigt danwel omzeilt juist de stelling of, erger nog, hij probeert een onzinstelling in de schoenen van de downloaders te schuiven en valt die vervolgens aan.

De toon van het stuk wordt gezet wanneer downloaden minstens zes maal met inbraak en diefstal wordt vergeleken. Een vergelijking die misleidend is én bewezen onjuist. Bij diefstal verdwijnt er namelijk per definitie een voorwerp. Dief D bezit na de inbraak iets wat slachtoffer S dan niet meer heeft.

Bij het kopiëren van een liedje verdwijnt er daarentegen niets. Vriend A heeft nog steeds het origineel en vriend B heeft een kopie. Er is niets weg, er is juist iets ontstaan. Dit gebeurde vroeger ook al met de Rambo video’s van de buurman. Kopiëren en diefstal zijn dus twee totaal verschillende zaken. Zes maal herhalen dat het wél diefstal is maakt dit echter nog steeds geen misdaad.

Het argument van de auteursrechtenlobby waarom dit wel diefstal zou zijn is dat het slachtoffer niet Vriend A is, maar platenmaatschappij P, die nu één verkoop minder zou kunnen maken. De industrie heeft dit argument nooit kunnen onderbouwen; onpartijdige studies trekken daarnaast hele andere conclusies.

Feiten en objectief onderzoek

Zo publiceerde de US General Accounting Office het rapport GAO-10-423, waarin gesteld wordt dat de ‘lost-sales- cijfers van de industrie nergens op gebaseerd zijn. Daarnaast schreef de GAO dat het downloaden vaak voorafgaat aan het aanschaffen.
By User:Anonymous101 from Wikimedia Commons


Dat de grootste downloaders tevens de beste consumenten zijn blijft vaak onderbelicht. Advertising Age concludeerde in 2009 al dat onder Peer2Peer-gebruikers zowel het bioscoopbezoek als het aantal aangeschafte DVD’s 34% hoger ligt dan bij de consument die niet aan file-sharing doet.

Ook Harvard heeft serieus, peer-reviewed research gedaan naar de effecten van file-sharing. In het in januari verschenen onderzoek ‘File-Sharing and Copyright‘ van F. Oberholzer-Gee, werd geconcludeerd dat maximaal 20% van de terugloop in de omzet van muziek terug te voeren is op filesharing, maar dat dit wordt gecompenseerd door een toegenomen vraag naar merchandise en concertkaartjes. Juist als een gevolg van de bredere bekendheid door file-sharing.
Tevens concluderen de Harvard onderzoekers dat de wereldwijde produktie van muziek, boeken en films sterk is toegenomen in het tijdperk van bestandsdeling. Dit staat in schril contrast met het door Strop geschetste schrikbeeld van een wereld waarin niemand meer een bandje zou willen beginnen.

Downloaden en P2P-gebruik heeft dus, in objectieve onderzoeken, een veel positievere rol dan de auteursrechtenlobby wil doen geloven; als het ergens mee vergeleken moet worden zou ‘marketing‘ de lading beter dekken dan ‘diefstal‘. Immers, de downloaders besteden ruim één derde meer aan hun entertainment dan de niet-downloaders. De Pers staat dus zonder argumenten wanneer ze simplistisch blijft volharden dat downloaden gelijk staat aan diefstal. Het herhalen van onzin maakt deze niet waar, al gebeurt het zestig maal.

Hieronder de stellingen die De Pers trachtte te weerleggen, voorzien van commentaar.

"1) Films en muziek zijn te duur en niet legaal beschikbaar."

De Pers verwijst naar iTunes en Spotify en lijkt daarmee de bezweringsformule uit het kamerdebat over het downloadverbod te willen activeren; een downloadverbod zou namelijk pas aan de orde zijn wanneer er ‘voldoende legaal aanbod‘ is. Geen enkele econoom kan echter volhouden dat twee aanbieders met een beperkt assortiment aangemerkt kan worden als ‘voldoende legaal aanbod’.

Ruim 10 jaar na het verbod op Napster bestaat het ‘legale aanbod’ volgens De Pers dus uiteindelijk uit twee keuzes: iTunes en Spotify. Twee. Er is daarmee wel degelijk een tekort aan door de industrie goedgekeurd aanbod, een gevolg van zowel passiviteit als actieve tegenwerking door de auteursrechtenlobby.

Spotify uitgekleed

Rechthebbenden hebben veel energie gespendeerd aan kostbare lobbies voor nationale en internationale wetswijzigingen, zonder zelf met enig commercieel alternatief voor het downloaden te komen. iTunes heeft haar positie slechts door de ongekende marktkracht van Apple kunnen veroveren en Spotify heeft door de actieve tegenwerking van de auteursrechtenindustrie in de VS nog steeds geen poot aan de grond. Ook dreigt Spotify het binnenkort zonder de artiesten van Warner Bros te moeten doen. Hoewel de iTunes store een groot aanbod heeft en erg succesvol is, is het assortiment nog steeds beperkt. Zoek bijvoorbeeld maar eens naar AC/DC of het oudere werk van Jimmy Buffet.

Daarbij, in 2010 dezelfde prijs rekenen voor het downloaden van een album als vroeger voor het complete pakket van een schijfje, een hoesje, het boekje en het transport van dat alles, is inderdaad aan de hoge kant.
Het hoeft niet gratis, maar wel tegen prijzen die in een concurrerende markt worden gevormd. Zo’n markt is er niet met slechts een paar grote aanbieders.

Communistisch?

Apart is dat Strop hier een poging doet om de grote maatschappelijke beweging die zich inzet voor het hervormen van de auteursrechten in de marxistisch/communistische hoek te plaatsen. Dit is een complete gotspe.

Hét definiërende element van de falende communistische stelsels was immers de plan-economie. Níet de markt van vraag en aanbod bepaalde wat er geproduceerd en verkocht werd, maar de Staat. Uitgerekend de auteursrechtenlobby heeft de afgelopen jaren vele miljoenen gespendeerd aan pogingen om de Staat te verleiden dwingend de consumptie van één type entertainment produkt voor te schrijven, terwijl de markt om een compleet ander produkt vraagt.

Het zijn deze pogingen tot regulering van de muziek-consumptie die aan het oude communisme herinneren.


Piraten en downloaders stellen daarentegen dat de overheid zich juist terug zou moeten trekken en de markt het werk moet laten doen. Alleen een doorgewinterde communist zou deze markt met wetten proberen te dwingen, in plaats van de vraag bepalend te laten zijn.

Het Harvard onderzoek geeft al aan dat de angst voor het verdwijnen van creativiteit ongegrond is. Integendeel. Er is dus voor geen enkele staat een reden om in de muziekmarkt in te blijven grijpen. De postkoets is ingehaald door de telegraaf, de telegraaf door de telefoon en de persers en verschepers van vinyl zijn ingehaald door het internet.

Terwijl de entertainmentindustrie procedeerde, hebben iTunes, FaceBook, MySpace, YouTube, Hyves én P2P het leeuwendeel van haar rol overgenomen. Dat is marktwerking.

Overbodig geworden

Een aantal van de traditionele functies van de muziekindustrie is overbodig geworden. Waar wél een stijgende behoefte aan is, zijn live-optredens, t-shirts, limited edition cd’s, 3D voorstellingen en andere unieke, niet te kopiëren produkten. Toevallig zijn het ook deze diensten die ervoor zorgen dat de entertainmentindustrie als geheel, jaar na jaar record-omzetten boekt.


Wanneer een verantwoordelijk minister zich in de stijgende winstcijfers van de branche zou verdiepen, zou het deze zonneklaar zijn dat géén enkel kabinet, rechts of links, staatssteun en gedwongen winkelnering in deze toch al lucratieve markt voor haar rekening zou kunnen nemen. Welke minister van Innovatie wil te boek staan als de man die de elektrische straatverlichting tegenhield, alleen om de lantaarnopstekers ter wille te zijn?

"2) Grenzen aan downloaden zijn een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting."

Dit is inderdaad een onzinstelling. Waar het om gaat is dat de maatregelen waar de rechthebbenden nu om vragen teneinde het downloaden te stoppen, niet mogelijk zijn zonder verregaande inbreuk op het recht op privacy en vrije communicatie. Het instandhouden van het distributiemonopolie van een kleine club invloedrijke marktpartijen is dergelijke offers niet waard. De industrie heeft 10 jaar de tijd gehad om met een antwoord op Napster te komen; filteren van internetverkeer en een downloadverbod zijn niet de creatieve oplossingen waar de wereld op wacht.

"3) Een downloadverbod zou miljoenen mensen kenmerken als crimineel."

Door zich te beperken tot civiel- en bestuursrechtelijke handhaving, omzeilt Strop hier handig de strafrechtelijke procedures waar de entertainmentindustrie nationaal en internationaal op aanstuurt. Eerder gelekte ACTA-documenten spreken boekdelen: ondertekenaars zouden zich verplichten om downloaden als misdaad in het strafrecht op te nemen, met minimum geldboetes en celstraffen.


Niet alleen criminaliseert de industrie op deze wijze vele gebruikers, zij vraagt de overheid om opsporings- en vervolgingsbudget in te zetten, zodat de entertainmentbranche de consument kan blijven leveren wat deze niet wil. Deze stelling is dus niet weerlegd, maar omzeild.

"4) Een verbod stimuleert creativiteit niet, want met een verbod wordt de entertainmentindustrie niet gedwongen met nieuwe bedrijfsmodellen te komen voor het stimuleren van creativiteit."

In een vrije economie zou slechts de markt tot nieuwe bedrijfsmodellen kunnen dwingen. Nu proberen marktpartijen de consument in een archaïsch systeem te dwingen, in plaats van zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Iedereen kan mediabestanden vinden en downloaden met behulp van een webbrowser en Google. Daar zijn geen illegale tools of sites voor nodig.

Het verspreiden van muziek gebeurt stukken eenvoudiger en efficiënter dan in de dagen dat dozen met geperst vinyl of plastic schijfjes over de wereld moesten worden verscheept. De oude rockers van Queen kunnen niet wachten tot volgend jaar hun contract afloopt, zodat ze zelf hun muziek kunnen gaan distribueren. Bands als Silence is Sexy, Nine Inch Nails en Radiohead zijn financieel succesvol, ondanks dat zij hun muziek gratis en in eigen beheer aanbieden.

"5) Het huidige auteursrecht remt innovatie, want rechthebbenden kunnen nieuwe, verstorende technologie aanpakken."

Strop illustreert dit punt uitstekend. Terwijl hier juist een kans lag voor een gloedvolle opsomming van alle vernieuwingen die de auteursrechtenindustrie ons heeft gebracht, staat er slechts een lijstje van de technologieën die juridisch zijn aangepakt: Napster, Kazaa, MiniNova en The PirateBay.

Het is dan nogal wrang om als enige bijdrage aan de technologische vernieuwing te claimen dat je de makers van Kazaa met juridische processen gedwongen hebt om van armoede maar aan Skype te gaan werken. Zelfs Uitzending Gemist maakt gebruik van door ‘geniale‘ piraten ontwikkelde BitTorrent technologie, in plaats van een platform dat door knappe koppen uit Hollywood is ontwikkeld.

Juridische creativiteit of innovatie?

Op gebied van distributie hebben we inmiddels iTunes en Spotify, ondanks de industrie.
Daarentegen hebben we in het juridisch kader DRM, ACTA, Gallo, "Komt een vrouw bij de dokter", 3-Strikes, Deep Packet Inspection plus de Stichting Brein; daar zit gezamenlijk tientallen manjaren aan juridische creativiteit in.

Het is duidelijk waar de prioriteiten van de auteursrechtenindustrie liggen, en dat is niet bij het stimuleren van artistieke creativiteit en innovatie. De huidige wetgeving wordt opgerekt en misbruikt om een toch al wankelend model gebaseerd op bakeliet en vinyl in stand te houden.

Een verbod zou inderdaad verder kunstmatig ingrijpen in een markt, die op dit moment al een klein aantal invloedrijke monopolisten onevenredig bevoordeelt. Daarnaast zou een verbod de overheid op laten draaien voor het handhaven van een verouderd model binnen een verder zeer winstgevende markt."6 Een verbod is niet te handhaven."

Een laatste maal wordt het winkeldiefstal-cliché afgestofd. Downloaden is niet te vergelijken met winkeldiefstal, net zo min als het opnemen van elpees op cassettebandjes dat was.
Voor de overige argumenten waarom het downloadverbod in de huidige vorm inderdaad niet te handhaven is: zie punt 2.

Afbeelding communism: David Stadelamann
Afbeelding copyright: Creative commons

Edit [27/10: Warner Bros is nog te streamen via Spotify, dreigt er echter wel uit te stappen]

BREIN, Ziggo en Zappa.

In 1979 bracht Frank Zappa de klassieker Joe’s Garage uit. De inspiratie voor deze rock-opera kwam van de Iraanse Revolutie die dat jaar plaatsvond en als gevolg waarvan muziek illegaal werd in Iran.

De boosaardige verteller is de Central Scrutinizer, een alom aanwezige controleur die zich bezighoudt met het handhaven van nog niet bestaande wetgeving. Voor deze Centrale Controleur is iedereen op voorhand schuldig aan misdaden die ze nog niet gepleegd hebben, maar ongetwijfeld zullen gaan plegen.

"This is the Central Scrutinizer…it is my responsibility to enforce all the laws that haven’t been passed yet. It is also my responsibility to alert each and every one of you to the potential consequences of various ordinary everyday activities you might be performing which could eventually lead to The Death Penalty, or affect your parents’ credit rating. Our criminal institutions are full of little creeps like you who do wrong things… and many of them were driven to these crimes by a horrible force called MUSIC!"

In Nederland blijkt BREIN zich meer en meer te ontpoppen tot onze eigen Central Scrutinizer. Deze organisatie is volgens internet jurist Arnout Engelfriet bezig ‘hun eigen visie van het auteursrecht erdoor te rammen’ en neemt nu Ziggo op de korrel.

BREIN verdedigt het beleid met een intrigerend persbericht, dat een griezelig kijkje geeft in het gedachtengoed van deze belangenorganisatie.


Snel internet is verdachtZonder in te gaan op de voornaamste juridische bezwaren tegen haar plan om alle Ziggo-gebruikers zo snel mogelijk achter een Great Firewall of China te zetten, verklaart BREIN iedere Nederlander met een breedband-verbinding op voorhand schuldig aan crimineel gedrag.

"Daarnaast is het afsluiten van sites die structureel illegaal gebruik maken van ongeautoriseerde entertainment niet populair bij internetgebruikers met duurdere breedbandabonnementen die vooral op het internet zitten vanwege de toegang tot illegale muziek, films, televisieseries en games (en voor een kleiner deel ook illegale digitale boeken)."

Nota Bene: BREIN is niet zomaar een lobbyclub, zij spreekt namens vrijwel iedereen die in Nederland iets met het verkopen van entertainment te maken heeft.
Studio 100, A-Film, Disney, SEGA, SONY, de ANWB, Kluwer, Bohn Stafleu van Loghum zijn slechts een aantal van de leden namens wie BREIN hier het onverbiddelijke schuldig uitspreekt over iedereen die een snelle internetverbinding heeft en dús voornamelijk op het internet aanwezig is op een continue strooptocht naar illegaal materiaal.

Blijkbaar is het zinloos om ooit nog legaal een CD te kopen, want ook alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers van de BUMA/STEMRA zien u hoe dan ook als ordinaire dief. BREIN zal er namens hen alles aan doen elke site waar u weer in uw criminele gedrag zou kunnen vervallen permanent onzichtbaar te maken.

Al deze leden dragen bij aan de oorlogskas, waarmee BREIN in staat wordt gesteld om met vrijwel onbeperkte middelen jurisprudentie af te dwingen die rechtstreeks ingaat tegen Europese wetgeving, met als doel het Nederlands internet achter een door haar beheerd censuur-filter te plaatsen. Ziggo is de grootse provider en dus de eerste, maar wanneer de rechter meegaat zullen de andere providers snel geen keus meer hebben.
ACTA mag dan in zwaar weer verkeren, BREIN zet duurbetaalde teams van top-advocaten in om de providers toch alvast tot ‘vrijwillige’ internet-censuur te dwingen.

Filters werken niet.


Het tragische is dat notoire downloaders met een VPN-verbinding allang onzichtbaar, onbereikbaar en onblokkeerbaar zijn; het filter waar BREIN op uit is zal voornamelijk het internet-verkeer van de doorsnee internetgerbuiker gaan censureren.
Zonder parlementaire controle kunnen Nederlandse uitgevers op deze manier het recht krijgen om alle content die hen niet bevalt te blokkeren voor iedereen die nét handig genoeg is om het kabelmodem werkend te krijgen.

Het ergste is dat zowel het recht op privacy als het recht op vrije toegang tot informatie opgeofferd dreigen te worden aan de zinloze bescherming van een verouderd business model.

BREIN zegt voor een open internet te zijn, maar stelt nu alles in het werk om uitgebreide censuur in Nederland in te voeren. Wijs geworden door het rumoer rond de YouTube-tax precies wanneer het parlement met mei-reces is…

Het kort geding van BREIN benadrukt ook nog maar eens hoe belangrijk het is om als burger gehoord te worden. In die zin is het burgerinitiatief van XS4All en veel zinniger bijdrage aan de discussie dan het juridische geweld van BREIN.

 

 

 

 

 

BREIN blijft bezig

Schrijven over ‘verboden bestanden’ wordt straks verboden.

Stichting Brein, het wereldvreemde broertje van de BUMA, is op de achtergrond bezig met het strafbaar stellen van het schrijven over illegale bestanden. Dit valt te lezen op Brein wil praten over downloads verbieden.

BREIN eist de sluiting van de Usenetgemeenschap FTD omdat daar beschreven wordt wat er zoal in de nieuwsgroepen van Usenet te vinden is. En dan met name over de, in de ogen van BREIN, illegale zaken op dat duistere Usenet. Let wel, FTD is geen ‘torrent-zoekmachine’ zoals PirateBay. Er wordt slechts gesproken over het feit dat in bepaalde nieuwsgroepen films of muziekbestanden te vinden zijn.

Usenet

Usenet is één van de voorlopers van het Internet zoals we dat nu kennen, maar zonder opgemaakte pagina’s met hyperlinks en plaatjes. In plaats daarvan zijn er Nieuwsgroepen. Een nieuwsgroep zou je kunnen zien als een map of directory waar alle bestanden met betrekking tot één bepaald thema kris kras door elkaar heen worden gedumpt. Plaatjes, teksten, mediafiles, de hele mikmak. Niet heel erg toegangkelijk en dus ook niet heel erg populair en bekend bij het grote publiek.

In zo’n nieuwsgroep staan dus vaak honderden, zo niet duizenden bestanden door elkaar, van legaal tot illegaal en alles daartusssen.

Op FTD wordt blijkbaar geschreven over de kwaliteit en inhoud van die bestanden. Let op: er wordt dus slechts gediscussieerd over bestaande mediabestanden. Er worden géén links verzameld of uitgewisseld, anders dan het noemen van de nieuwsgroep waar een bepaald bestand te vinden is. Die verwijzingen zijn dus niet specifieker dan mijn eerdere link naar PirateBay. Het is een verwijzing naar een server, niet naar een bestand.

Bootleg van Bruce

Wat op FTD gebeurt is analoog aan wanneer ik zou schrijven:
"Op youtube.com vond ik ‘Wrecking Ball’, een gloednieuw nummer van Springsteen dat zelfs nog niet te koop is in de Europese iTunes store."
 
Meer niet.

Dit soort berichten is voor BREIN nu voldoende om FTD te kunnen beschuldigen van het schenden van de Auteurswet, door het wederrechtelijk openbaar maken van beschermde werken.

BREIN: "Als gezegd vormt de terbeschikkingstelling van de bestandsnaam op FTD waarmee de gebruikers toegang verkrijgen tot het desbetreffende entertainmentbestand een schakel in de keten van gebeurtenissen die uiteindelijk leidt tot het ongeauthoriseerd downloaden/uploaden van dat entertainmentbestand."

(conclusie van dupliek, #44,  BREIN, 10-12-2009)

Louter het schrijven over het bestaan van een bestand wordt door BREIN dus gezien als actieve participatie in de ‘illegale downloadketen’ van dat bestand.

Voor de duidelijkheid, wat ik nu doe gaat al veel verder:

Ik verwijs niet alleen direct naar een auteursrechtelijk beschermd bestand, als je flash aan hebt staan kan je dat beschermde werk ook direct zien en horen. Omdat dit nummer in Europa nog niet eens uit is, zal dit wel vlek op vlek zijn, qua strafbaarheid…

Wat kan mij dat Usenet nou schelen?

FTD is geen Hyves, Google of YouTube, dus dit trekt niet heel veel aandacht. Het gaat hier echter over een principe dat zich één op één laat vertalen naar ieder willekeurig discussieforum op het internet.
 
Wanneer BREIN erin slaagt om de redenering "Spreken over is gelijk aan meedoen" langs de rechter te krijgen is het hek van de dam. Met dergelijke jurisprudentie in handen kan BREIN straks het VKB al laten opheffen voor van Thillo daar überhaupt tijd voor heeft gehad. Wanneer er maar genoeg blogs verschijnen over onderwerpen die BREIN illegaal acht, ligt de stekker er zo uit.

 

Proef op de som: nog meer bootlegs van Bruce…

Springsteen is niet helemaal toevallig gekozen; sinds ik in 1981 het album The River van iemand op een bandje kreeg, is het een van mijn favoriete artiesten. Dit hele verhaal herinnerde mij er aan dat ik van het concert van afgelopen mei op Pinkpop nog geen goede opname had. Van Springsteen is praktsich elke show die hij ooit gegeven heeft wel op tape te krijgen, dus alle concerten waar ik geweest ben heb ik via ‘tape-trading’ inmiddels in mijn bezit. Behalve Landgraaf 30-05-2009.
Laten we eens gaan zoeken naar ‘illegale entertainmentbestanden’, zonder gebruik te maken van Usenet of PirateBay.
 
Effe Googlen (springsteen bootleg 2009 pinkpop) of er ergens iets te vinden is…
Bingo, de derde vermelding ziet er veelbelovend uit: The Bruce Springsteen mp3 Bootleg Index • View topic – 2009
 
Usenet? PirateBay?
Gewoon Googlen met 4 woordjes…
 
Wow, wat een site.
En jahoor, daar staan ze, keurig netjes aan het einde van mei, twee vermeldingen naar de gezochte .rar bestanden op http://rapidshare.com.
 
2009-05-30_Landgraaf.part1.rar
2009-05-30_Landgraaf.part2.rar
<#comment >
 
Geen zin om mijn creditcard-gegevens bij rapidshare achter te laten, dus ik kies gewoon de ‘free user’-knop. 120 tellen wachten en het downloaden kan beginnen…

Dit stuk schrijf ik dus terwijl ik zit te genieten van Badlands zoals het laatst in Landgraaf klonk, en net als toen ben ik weer eventjes zestien jaar oud.
 
Conclusie?

Het PirateBay-verbod heeft geen effect. UseNet heb je evenmin nodig om ‘entertainmentbestanden’ te vinden. Het verbieden daarvan heeft dus óók geen zin.
 
Brein beseft dit en gaat alvast een stap verder. De claim, notabene ingediend op 10 december, maakt het straks strafbaar om zelfs maar te schrijven over nieuw opgedoken ‘entertainmentbestanden’.
 
De hierboven beschreven stappen om de bootlegs van Pinkpop te vinden, gaan veel verder dan de berichten waarvoor BREIN nu achter FTD aanzit. Indien BREIN morgen FTD uit de lucht kan halen, is volgende week elke blogsite in gevaar. Een paar youtube-filmpjes op je blog zetten kan aanleiding genoeg zijn.
 
De gevolgen reiken mogelijk nog verder. Wanneer het schrijven over een misdaad automatisch aanleiding gaat geven om te worden aangemerkt als medeplichtige van die misdaad, maakt dit het werk van de gemiddelde journalist in de toekomst een stuk lastiger…

 

Wat nu?

Hoort zegt het voort.
Hoe meer aandacht hoe beter. BUMA wist niet hoe snel ze de YouTubeTax moesten inslikken toen er massaal over geschreven werd. Kamervragen zijn altijd goed… Iemand?

 

Meer info: