Nederlandse ondernemers zitten niet op ACTA te wachten

Slechts 14% van het MKB spreekt zich uit vóór ACTA.

De Nederlandse Kamer van Koophandel heeft, als eerste in Nederland, de meningen met betrekking tot ACTA gepeild. Door middel van haar ondernemerspanel heeft de KvK 10.000 ingeschreven ondernemers benaderd in een on-line onderzoek, waar de volgende cijfers uit naar voren kwamen.

  • Een meerderheid, 55%, had nog nooit van ACTA gehoord. Ook het Nederlandse Midden en Kleinbedrijf wordt dus overvallen door het in het geheim uitonderhandelde ACTA.
  • 64% van de respondenten weet niet of ACTA wel goedgekeurd moet worden.
  • 22% is ronduit tegen ACTA. De ondernemers merken op veel meer te zien in een herziening van het intellectueel eigendomsrecht en noemen de huidige bescherming uit de tijd.
  • Slechts 14% gaf aan voor ACTA te zijn.

Deze cijfers moeten de minister van Economische Zaken te denken geven.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de invloedrijke pro-ACTA lobby waar het kabinet de oren naar laat hangen, in elk geval niet namens het Midden- en Kleinbedrijf spreekt maar slechts een paar grote spelers uit de industrie vertegenwoordigt.

Schade voor Handel en Innovatie

Nederland heeft als innovatieland bij uitstek ook veel te verliezen wanneer ACTA daadwerkelijk door de EU geratificeerd zou worden. Een van de grootste problemen van ACTA is namelijk dat de VS al hebben aangegeven zich niet wettelijk gebonden te voelen door ACTA, terwijl de EU het als een bindende handelsovereenkomst ziet. Hiermee veroordelen minister Verhagen en de EU de Nederlandse ondernemers ertoe om hun innovaties straks met één hand op de rug gebonden te verdedigen tegen Amerikaanse octrooi-claims. Europese ondernemers kennen straks dus strenge beperkingen op de thuismarkt en nauwelijks wettelijke bescherming in de exportmarkten.

Ook de aanmerkelijk hogere boetes en zelfs criminele sancties[1] die ook op onbedoelde inbreuken van het ‘intellectueel eigendomsrecht’ voor Europese bedrijven gaan gelden, zullen velen afschrikken van het daadwerkelijk op de markt brengen van nieuwe ideeën.

Handelsbarrières

Daarnaast creëert ACTA nieuwe mogelijkheden om onterechte handelsbelemmeringen op te werpen. Omdat internetbedrijven nog slechts onder strenge voorwaarden kunnen ontsnappen aan de plicht om het dataverkeer te controleren op ‘mogelijke inbreuken’, wordt iedere ondernemer opgescheept met hoge kosten voor extra personeel en apparatuur. De kleinere en meest innovatieve ondernemingen zullen deze lasten niet kunnen dragen en uiteindelijk verdwijnen. De bedenker van de volgende Marktplaats of Hyves zal bijvoorbeeld diep in de buidel moeten tasten voor hij of zij dat nieuwe platform kan lanceren. [2]

China is het schoolvoorbeeld van een land dat het type ‘vrijwillige en informele’ afspraken zoals ook ACTA aanbeveelt, misbruikt om concurrentie op haar interne markt onmogelijk te maken.

Met een zelfrestrictief beleid op het gebied van het zogenaamde ‘intellectuele eigendom’ snijdt Europa zichzelf in de vingers, en zal innovatie verdwijnen naar landen met soepeler wetgeving. Op termijn kunnen Nederland Innovatieland en Europa slechts verliezen als gevolg van ACTA.

Morele bezwaren

Uiteindelijk zal de meeste tijd en energie van veel interbedrijven besteed gaan worden aan het monitoren en controleren van haar gebruikers en het doorgeven van persoonlijke gegevens aan private partijen, zonder dat er nog een rechter aan te pas komt. Het is niet vreemd dat veel internet-ondernemers zich verzetten tegen het idee straks voornamelijk als censor in plaats van innovator op te moeten treden. XS4All en Ziggo laten duidelijk merken hoe ongelukkig zij op dit moment zijn in deze branche-vreemde rol.

Het is verwonderlijk dat de VVD, die zich erop laat voorstaan dat zij opkomt voor de Nederlandse ondernemer en zich inzet voor het verwijderen van handelsbarrières, zich zo nadrukkelijk tegenover die ondernemers plaatst in haar pogingen om Nederland en Europa de knellende banden van ACTA in te rommelen.

[1] ACTA Sectie 4: Strafrechtelijke Handhaving
[2] ACTA Artikel 27.2 & Artikel 8.1

Kamer van Koophandel: Veel onduidelijkheid bij ondernemers over ACTA
EDRi: Waarom ACTA zo controversieel is

Stegeman toont aan: Strijd tegen kinderporno is te winnen.

‘Ik zal minister Opstelten van Justitie vragen hier korte metten mee te maken’. Tweede Kamerlid Khadija Arib van de PvdA heeft nog nooit van het TOR-netwerk gehoord, en had op dat moment de aflevering van Under Cover bij SBS6 ook nog helemaal niet gezien. Eigenlijk kan je mevrouw Arib weinig kwalijk nemen. Het is moeilijk om ‘on-the-spot’ de nuance te behouden wanneer het onderwerp kinderporno[1] ter sprake komt. Twitter werd bijvoorbeeld ook plotseling een avondje DreigTwitter.

Echter, na het zien van de aflevering had de politica waarschijnlijk heel andere conclusies getrokken:

  • De strijd tegen kinderporno is zeker niet verloren, maar vergt een andere aanpak dan tot nu toe.
  • Deze uitzending is een schoolvoorbeeld van de enige manier waarop je de criminele kinderporno netwerken uiteindelijk kunt oprollen: ouderwets speurwerk.
  • Het idee dat kinderporno uit te bannen is met filter-technologie is door de uitzending weersproken; deze criminelen zullen openingen blijven zoeken én vinden; het is zaak voldoende capaciteit in te zetten om ze te arresteren wanneer ze de online wereld verlaten.
  • De geïnterviewde overheidsdienaren legden allereest uit dat TOR een legitiem en nuttig netwerk is. Niet alleen de overheid, maar op initiatief van Marietje Schaake ook de EU, onderkennen gelukkig het nut van dit netwerk en stelden daarom respectievelijk ruim 5 en 125 miljoen euro ter beschikking voor onder andere TOR-lessen aan dissidenten. Voor veel dissidenten hangt hun leven letterlijk van het TOR-netwerk af.

Het was hoopgevend om politici te horen die Anonymous nu eens niet afdeden als digitale vandalen. De oproep tot solliciteren maakt duidelijk dat ook in Den Haag het besef begint door te dringen dat de lokale internet-kennis onvoldoende is en dat de expertise van de netwerk-generatie hard gemist wordt. Hopenlijk luisteren politici hierdoor ook beter wanneer het collectief aangeeft waarom ACTA zo gevaarlijk is, bijvoorbeeld.
Dit overigens los van de vraag in hoeverre de gemaskerde man in de uitzending daadwerkelijk namens Anonymous kon spreken, maar dat is aan de SBS6-redactie.

Het is moeilijk voor te stellen dat deze uitzending zal leiden tot kamervragen of regeringsvoorstellen om daadwerkelijk ‘korte metten te maken met TOR’.
Een kamervraag die ik me wel voor kan stellen:

Gezien de uitzending van ‘Under Cover’ van Alberto Stegeman, zouden de huidige ‘animal-cops’ niet beter ingezet zouden kunnen worden als kinderporno-opsporingsambtenaren? Stegeman heeft laten zien dat het vangen van dit soort criminelen alleen lukt met de inzet van voldoende mankracht en een gedegen kennis van het internet. Dat de kinderporno-scene zo wijd verbreid is geeft aan dat Justitie op die twee punten tekort heeft geschoten.

Dit zou natuurlijk ook een goede vraag zijn:

“Wij hebben geleerd dat er een collectief van bezorgde burgers bestaat dat veel meer van het internet weet dan wij. Het is onjuist dat de door deze burgers gekozen protest-vorm, de DDoS-aanval, in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht staat. Kan de Minister stappen zetten om een DDoS-aanval die duidelijk als protest aangemerkt kan worden ook de grondwettelijke bescherming te geven die bij het recht op demonstratie hoort?”

 

Steun de strijd van dissidenten wereldwijd en doneer wat van je bandbreedte aan het goede doel: www.torproject.org

 

————–

Dit is een reactie op de uitzending van ‘Under Cover in Nederland‘ d.d. 12 februari 2012

————-

 

ACTA regrets – the unbearable lightness of some signature

Less than two weeks after the ACTA signing ceremony in Japan, three signatories have already expressed regrets about signing. The common theme: “we didn’t really read or comprehend the agreement we signed”. Slovakia, one of the countries not present at the signing ceremony announced today they too will suspend the ACTA ratification process. They are joining Poland and the Czech Republic. The governments of the Netherlands, Germany, Cyprus and Estonia should heed those regrets before signing ACTA themselves.

Perhaps the most powerful message of regret was send by Helena Drnovšek Zorko, the ambassador who signed ACTA on behalf of Slovenia. In an open letter she apologizes to her children, friends and the entire people of Slovenia.

I carried out my official duty, but not my civic duty.


I signed ACTA out of civic carelessness, because I did not pay enough attention. Quite simply, I did not clearly connect the agreement I had been instructed to sign with the agreement that, according to my own civic conviction, limits and withholds the freedom of engagement on the largest and most significant network in human history, and thus limits particularly the future of our children.


And you wake up the following morning with the weight of the unbearable lightness of some signature.

Then this Friday Prime-minister Donald Tusk of Poland announced the immediate suspension of the ratification of ACTA in Poland. Tusk, who only last week vigorously defended ACTA, now admits he had previously approached the agreement from a ’20th century perspective’. Tusk has come to realize that the consultations had been incomplete, since only the movie industry had been able to attend those consultations.

Copyright reform in Poland?

In his press-conference Tusk apologized for the secrecy and lack of transparency of the process. Tusk also declared that there was an urgent need for a broad discussion about copyright; he announced his plans to bring the debate to a much higher level, and make copyright law meet the demands of the 21st century.

Yesterday the Czech Government decided to suspend the ratification of ACTA as well. Peter Necas, leader of the conservative ODS party announced that his government ‘will not allow civil rights and free access to the internet to be pit at risk because of ACTA’.

Earlier last week the Romanian government was forced to admit to having no understanding of how and why Romania had become an ACTA-signatory.

These are regrets and doubts expressed by countries that have already signed ACTA.

This morning Slovakia became the latest country to stop the ACTA train in it’s tracks. The other governments that have not yet signed ACTA – the Netherlands, Germany, Cyprus and Estonia – would be very unwise not to heed these messages from their fellow EU-leaders. They ought to refrain from signing a document ruled by undisclosed protocols, especially in the light of these dire warnings.

If all EU-countries then would choose to follow the example of Poland and start their own broad national discussions on the urgent subject of copyright-reform, something good might come out of this entire ACTA situation after all…

It’s about time that 18th century copyright law gets a makeover, so that the original goal of encouraging learned men to make their knowledge available might someday be actually met.

 

 

Spijt van ACTA – De ondraaglijke lichtheid van een handtekening

Minder dan twee weken na de ondertekening van het ACTA-verdrag in Japan, hebben drie van de ondertekenaars inmiddels spijt. Alle drie geven toe ACTA van te voren goed gelezen, noch begrepen te hebben. Wat kan ons kabinet leren van het voortschrijdend inzicht van Polen, Tsjechië en de ambassadeur van Slovenië?

De krachtigste boodschap kwam van Helena Drnovšek Zorko, die namens Slovenië het verdrag ondertekende. In een open brief biedt zij haar kinderen, haar vrienden en het hele Sloveense volk haar verontschuldigingen aan.

Ik vervulde mijn ambtelijke plicht, maar verzaakte mijn burgerlijke plicht.

 

Ik tekende uit onoplettendheid. Mij was opgedragen een verdrag te ondertekenen, ik had op dat moment onvoldoende in de gaten dat dit verdrag de vrije deelname aan het grootste en belangrijkste netwerk uit de menselijke geschiedenis beperkt en onmogelijk maakt. Daarmee beperkt dit verdrag in het bijzonder de toekomst van onze jeugd.

 

Je wordt wakker met het gewicht van de ondraaglijke lichtheid van een handtekening.

In Polen heeft premier Donald Tusk de ratificatie van het ACTA-verdrag voorlopig opgeschort. De liberaal Tusk, die een week geleden ACTA nog vurig verdedigde, geeft nu toe dat hij het onderwerp ‘vanuit een twintigste eeuws perspectief benaderde’.

Tusk schaart zich inmiddels bij de critici die zeggen dat het verdrag onvoldoende draagkracht heeft en dat bij de onderhandelingen eenzijdig rekening is gehouden met de belangen van de filmindustrie. De ratificatie in Polen ligt stil tot alle mogelijke effecten op de Poolse wetgeving zijn uitgezocht, beloofde Tusk.

Copyright hervorming

De Poolse premier pleitte op zijn persconferentie óók voor een brede nationale discussie over het aanpassen van het copyright aan de eisen van de 21e eeuw.

Gisteren volgde Tsjechië het Poolse voorbeeld en kondigde premier Petr Necas de voorlopige stopzetting van het ratificatieproces aan. Necas, leider van de liberale ODS, zei dat zijn regering zal niet toestaan dat de burgerrechten en de vrije toegang tot informatie in gevaar komen. Zijn regering wil eerst laten onderzoeken welke gevolgen ACTA op het dagelijks leven gaat hebben.

Dit zijn partijen die het ACTA verdrag al getekend hebben. De inmiddels afgetreden premier van Roemenië moest vorige week overigens schoorvoetend toegeven dat hij geen idee had van hoe en waarom Roemenië uiteindelijk ACTA ondertekend heeft.

Nederland, Duitsland, Cyprus, Estland en Slovakije hebben ACTA nog niet getekend, maar zeggen dit binnenkort wel te gaan doen. Het kabinet kan deze waarschuwingen van Europese regeringsleiders niet negeren, en zou er verstandig aan doen om zowel het ondertekenen als het ratificeren van dit verdrag voor ‘onbepaalde tijd’ uit te stellen.

Dat zou voor Mark Rutte tevens een uitgelezen moment zijn om het voorbeeld van de liberaal Tusk te volgen en ook in Nederland een open en brede discussie over de broodnodige aanpassingen van het auteursrecht op gang te brengen.

Wanneer het uiteindelijk lukt om deze uit de 18e eeuw stammende wetgeving aan de eisen van de moderne informatiemaatschappij aan te passen, kan de kwestie ACTA uiteindelijk zomaar nog een positief einde krijgen.

 

Update 7 feb, 11h30 Zojuist heeft ook Slovakijke aangekondigd ACTA voorlopig níet te ratificeren.

 

Kaart van geplande ACTA-protesten in Europa

GoogleMap met alle voor 11 februari aangekondigde ACTA-demonstraties in Europa

 

 

 

Feb 1, 2012: This is the Central Scrutinizer

…it is my responsibility to enforce all the laws that haven’t been passed yet.

It is also my responsibility to alert each and every one of you to the potential consequences of various ordinary everyday activities you might be performing which could eventually lead to The Death Penalty (or affect your parents’ credit rating).

Our criminal institutions are full of little creeps like you who do wrong things… and many of them were driven to these crimes by a horrible force called MUSIC!

Our studies have shown that this horrible force is so dangerous to society at large that laws are being drawn up at this very moment to stop it forever!

Cruel and inhuman punishments are being carefully described in tiny paragraphs so they won’t conflict with the Constitution.

 

Lifted from Joe’s Garage by Frank Zappa (1979)

Message from XS4All informing their users their internet has been censored by private lobbying group BREIN.

Waar is corruptiejager Teeven gebleven?

Toen Fred Teeven afgelopen juni de rode loper uitrolde voor MPAA-voorman en oud-senator Chris Dodd vroeg ik me al af hoe het nu kon dat deze lobbyist voor Disney, Universal en de rest van de entertainment industrie zo warm onthaald wordt, terwijl de consumentenbond en stichting BoF geen voet tussen de deur van de staatssecreatris krijgen. Wat moet een liberaal als Teeven nu met een monopolist als Dodd?

In oktober vroeg ik me af waarom Teeven zijn wetgeving zo nadrukkelijk aanpast aan de wensen van één private partij, stichting BREIN. Tweakers quote: “De wijzigingen die ik wil doorvoeren zullen meer mogelijkheden opleveren om het auteursrecht te handhaven. Daarvan zal Stichting Brein gebruik kunnen maken.

Chris Dodd, Fred Teeven

Dodd gaf aan tevreden te zijn met de kabinetsplannen en wil dat ons land als voorbeeld gaat dienen voor de rest van Europa.

Afgelopen week kwam daar naar aanleiding van de MegaUpload-operatie weer een vraag bij.

Waarom moedigt Teeven Nederlanders aan om zelf maar achter inbrekers aan te gaan, maar kunnen de Nederlandse politie en het O.M. wél zomaar worden ingezet om met strenge hand de Amerikaanse copyrightwetten waar ook ter wereld te handhaven?

Deze week bleek dat de MPAA, die het afgelopen jaar ruim $2.000.000 doneerde aan de 32 SOPA-voorstanders, erg strenge voorwaarden aan deze donaties stelt. Chris Dodd zei namelijk in een zeldzame bui van eerlijkheid op Fox News: “Those who count on quote ‘Hollywood’ for support need to understand that this industry is watching very carefully who’s going to stand up for them when their job is at stake. Don’t ask me to write a check for you when you think your job is at risk and then don’t pay any attention to me when my job is at stake.”

Meer dan 25.000 mensen ondertekenden intussen de petitie voor een strafrechtelijk onderzoek naar de MPAA en Chris Dodd. Het zou Teeven, die ooit naam maakte als corruptiejager, te denken moeten geven dat hij de indruk geeft zijn oren te laten hangen naar een lobbyclub die toegeeft op grote schaal politici om te kopen.

Het wachten is op een afdoende verklaring van Teeven over zijn banden met Chris Dodd, de MPAA en de invloed die de MPAA op het beleid en handelen van de Nederlandse regering en de politiediensten heeft. Tot die verklaring er is, wekt de staatssecreatris de indruk dat hij ofwel zijn connecties niet afdoende screent, of dat Teeven op het toppunt van zijn carriére zelf is gezwicht voor de macht van het onbeperkte geld.

 

 

 

 

 

Former President F.D. Roosevelt’s thoughts on MegaUpload, ACTA, SOPA and PIPA

The first truth is that the liberty of a democracy is not safe if the people tolerate the growth of private power to a point where it becomes stronger than their democratic state itself.

That, in its essence, is fascism — ownership of government by an individual, by a group, or by any other controlling private power.

 

Franklin D. Roosevelt, April 29, 1938. Message to congress.[1][2]

The info on this page has been pilfered from Wikipedia.

@rupertmurdoch: Thank you for the tweets!

Each time @rupertmurdoch sends out a tweet, I have to doublecheck that this account is still verified. The man is so out of touch with both reality and humility that once you get beyond the anger, there is some great entertainment value to be found.

Thank you for those tweets Rupert and keep up the great effort!

 

Politicians all the same

 

Piracy, plein thievery

 

I rest my case.

 

The rational optimist

 

Politicians all the same

 

18 januari 2012

Copyright: the deal is off!

It has taken the publishers and their lobbyists three-hundred-and-two years, but as of september 12, 2011 the social contract that legitimized our copyright laws has been nullified.

The Copyright Act of 1709 is generally seen as the basis for most of the copyright laws in effect today. Named after Anne, Queen of Great Britain, the Statute of Anne was the first copyright act to recognize that works of literature, science and art owe as much to their creators as they owe to the society that gave rise to those creations.

How many musicians would be able to write stunning music if they hadn’t been exposed to music their entire lives? Not many writers would be able to produce a decent novel if they had not been able to learn and read books for themselves. And what would be the value of educational books if the authors wouldn’t be able to cite scientific papers? If science and art would be allowed to be perpetually monopolized by a handful of publishers, it would be next to impossible to educate and inspire the next generations.

A fine balance…

Queen Anne recognized the rights of authors and publishers to protect the fruit of their labor, but she also recognized the rights of society as the ultimate source of all science and art. So in her wisdom, she ordered a Quid Pro Quo. Authors and publishers were granted a monopoly on their books for the duration of a maximum of 2 times 14 years. For existing books the limit was set at 21 years. After that protected period the work fell into the public domain, and society gained the right to copy. Thus, eventually all science and art would be returned to the well from which it had sprung, allowing the next generations to use that well as their source of knowledge and inspiration. Queen Anne struck a balance between the rights of artists and publishers to earn income from their labor and the rights of the public to a thriving and innovative culture.

…under constant pressure

Over the past three centuries the publishers have waged an extremely successful lobby to adjust that balance in their favor, step by step regaining the perpetual rights they enjoyed before Anne stepped in. Twenty-eight years became thirty, thirty turned into fifty years and yesterday fifty years morphed into seventy years.
And we can count ourselves lucky, because the publishers had initially lobbied the European Commission into a ninety-five (95!) year extension.

Against the spirit of the original deal, another twenty years, or a generation of recorded music will now be withheld from the public domain. Coming generations of musicians have just been locked out of an entire library of inspiration, from now on only to be used after paying prohibitive licensing fees.

The publishing industry, as well as wealthy and aged musicians of the past like Placido Domingo and Cliff Richard have applauded this final blow to the original copyright deal, comfortable in the knowledge that they can keep on selling at least another 20 greatest hits compilations. Their insistence that this deal is ‘fair’ because of the ‘higher life expectancy’ that musicians now have, misses the entire point that Queen Anne tried to accomplish. Copyright was a deal intended to foster culture and learning, not a state enforced retirement fund for rich ex-artists, refusing younger musicians the influences and inspiration they once enjoyed themselves.

No more deal

It is clear that the copyright deal is dead. The perpetual monopoly that Queen Anne sought to end in 1709 has practically been restored. From the public have been taken all the benefits which made the deal worthwhile to begin with; from a cultural perspective we are back in the late 17th century.

So where does that leave the public? The benefits are gone, and adding insult to injury, copyright lobbyists are actively forcing web-sniffing, packet-inspecting and blocking-technology upon society, willfully endangering basic human freedoms. What incentive, except the threat of massive litigation and draconian measures is there for the public to accept this farce of a copyright law? For how long will society put up with prohibitive fines and three-strikes legislation?

With the latest copyright extension, the EU may have dealt a deathblow to copyright. Internal enforcers like morals and ethics have been taken out; the only thing that copyright law still has going for it, is the empty threat of dire consequences.

Copyright law has lost its legitimacy; heavy-handed enforcement can only lead to uncomfortable questions about the validity of the underlying laws, and eventually copyright will be become a mere curiosity, not unlike the obligation for males to schedule in two hours of longbow practice each week.

 

 

Some of the reports the EC choose to ignore:

Gowers review (2006)

Hargreaves report (2011)